มักจะเกิดจากความคาดหวังจากผู้อื่นแล้วไม่สมหวัง
ปกติแล้ว คนที่ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองแล้วทำไม่สำเร็จ มักจะยังเหลือความพยายามที่จะสู้ต่อไปได้
การเอาความหวังตั้งไว้ที่คนอื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่เหนือการควบคุมของเรา ย่อมมีโอกาสที่จะผิดหวังได้ จึงต้องเผื่อใจให้ความไม่สมหวังด้วย
1 ถูกใจ
37 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา