1.กลับไปเรียน
2.ทำมาหากิน เลี้ยงปากท้อง ไม่ไปเดือดร้อนคนที่ดูถูกก็พอ
โฆษณา