30 พ.ย. 2022 เวลา 14:14 • ไลฟ์สไตล์
เลิกทาสยังไม่เด็ดขาด
นี่ก็รอผชมาเป็นทาสยังไม่มี
แล้วอยู่ดีๆจะเลิกรักเธอได้เยี่ยงไร
รักนะเจ้าแต้ม🥰
โฆษณา