ฉันชอบถ่ายรูปท้องฟ้า ดูการเปลี่ยนแปลงในแต่ละชั่วโมง ในแต่ละวัน
ถ่ายมุมเดิมทุกชั่วโมง ทุกวัน แต่ภาพออกมาต่างกันให้ความรู้สึกต่างกัน
18รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...