30 พ.ย. 2022 เวลา 15:35 • ถ่ายภาพ
ฉันชอบถ่ายรูปท้องฟ้า ดูการเปลี่ยนแปลงในแต่ละชั่วโมง ในแต่ละวัน
ถ่ายมุมเดิมทุกชั่วโมง ทุกวัน แต่ภาพออกมาต่างกันให้ความรู้สึกต่างกัน
โฆษณา