30 พ.ย. 2022 เวลา 15:45 • ถ่ายภาพ
ความสุขของฉันคือการถ่ายรูปท้องฟ้า
เวลามองดูพระอาทิตย์ตก ทำให้คิดถึงใครบ้างคน ต่างสถานที่ ต่างวันต่างเวลา แต่สวยคนละแบบ
โฆษณา