1 ธ.ค. 2022 เวลา 00:17 • ความคิดเห็น
ความรักเป็นพลังงานที่ซับซ้อน มีพลังสูง เข้มแข็งและอ่อนโยน เหตุผลความรักเปรียบเสมือนบุคคลที่อ่อนโยนและมีความละเอียดอ่อน
เป็นมุมมองของคนที่มีความรักที่สดใสค่ะ
ข้อสังเกตุ:
บุคคลคนนี้เรียกว่าพระเจ้า หากผู้ใดรู้จักความรักแท้ ผู้นั่นรู้จักพระเจ้า ดังนั้นผู้คนจึงไม่เข้าใจเรื่องความรัก ก็เพราะผู้คนไม่รู้จักพระลักษณะของพระเจ้า ผู้ใดมีความรัก ผู้นั้นมีพระเจ้า
โฆษณา