1 ธ.ค. 2022 เวลา 00:30 • ความคิดเห็น
เพราะความรักคือ ‘รอยต่อระหว่างเหตุผลและความรู้สึก’
รอยต่อที่ว่าอาจมีพื้นที่ไม่มาก จึงต้องใช้ความละเอียดอ่อนเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งครับ🙃
โฆษณา