1 ธ.ค. 2022 เวลา 02:46 • ความคิดเห็น
เพราะความสัมพันธ์ทุกระดับล้วนเต็มไปด้วยความรู้สึก ความรักแบบโรแมนติกยิ่งแล้วใหญ่ มันอาศัยความรู้สึกนำความคิดอย่างมาก มันจึงเต็มไปด้วยความคาดหวัง ความผิดหวัง นำมาซึ่งความทุกข์ในหลาย ๆ สถานการณ์ ซึ่งอารณ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้การเริ่มมีความรักก็เหมือนการเดินไต่เชือกสามารถตกได้ตลอดเวลา แต่ถ้าประคับประคองจนผ่านไปได้ ก็จะเต็มไปด้วยความผูกพันและมั่นคงต่อกัน
โฆษณา