ดีมากเลย ทำเสน่ห์ เริ่มจากการ พูดเพราะ แพ้ผู้หญิงพูดเพราะครับ ยิ่งทำเสน่ห์ มีความเข้าใจรับฟัวผู้อื่นด้วยนะสุดๆ ทำเลย เริ่มต้น ทำเสน่ห์
โฆษณา