เป็นค่านิยมขององค์กร ก็มีครับเช่นตัวอย่างผมเคยทำงานกับองค์กรเกาหลี และวัฒนธรรมการทำงานก็เป็นเฉกเช่นนั้นครับ ทำงาน ทำงาน OT และวันหยุด ค่านิยมที่ได้รับคือคนขยัน ครับ
โฆษณา