เวลาผ่าน ความรู้สึกก็เปลี่ยน
ความชินชากาลเวลาหล่อหลอมให้เราปล่อยวาง เหมือนก้อนหินเปลี่ยนรูปจนกลายเป็นเม็ดทรายผ่านการหลอมละลายโดยลมน้ำแสงแดด.
1ถูกใจ
21รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...