เรารู้แต่ว่า เราไม่เคยไม่มีเวลาให้สิ่งที่เรารักเลย
3ถูกใจ
84รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...