แล้วเรื่องใดไม่ละเอียดอ่อน เพื่อนสนิทหรือ สุขภาพหรือ หน้าที่การงานหรือ กฎหมายหรือ
โฆษณา