2 ธ.ค. 2022 เวลา 05:31 • ข่าว
“คนต่างจังหวัดที่ยากจน ไม่ใช่เพราะโง่อย่างที่เขาพยายามให้เราเชื่อ ไม่ใช่เพราะชาติที่แล้วทำบุญไม่พอ แต่ความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทที่มันห่างไกลขึ้นทุกวัน เป็นเพราะอำนาจและงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เป็นธรรม ทำให้ต่างจังหวัดไม่มีงาน ไม่มีการพัฒนา”
29-30 พฤศจิกายน 2565 Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้มีโอกาสกลับเข้าสภาอีกครั้ง หลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา
ครั้งนี้ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะประธานคณะก้าวหน้า และปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ เดินหน้าอภิปรายนำเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 14 ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาจากการทำประชามติและรวบรวมรายชื่อประชาชนกว่า 80,000 รายชื่อ เพื่อผลักดันร่าง พ.ร.บ.ปลดล็อกท้องถิ่น เข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภา
WAY CONVERSATION มีโอกาสจับเข่าคุยกับธนาธร ณ อาคารพรรคก้าวไกล กับบทสนทนาที่ว่าด้วยเรื่องความเป็นไปได้ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และยังเผยให้เห็นเค้าโครงของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 14 กับข้อเสนอให้ยุติรัฐรวมศูนย์ ยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาค และปลดล็อกท้องถิ่น ที่มีใจความใหญ่ในการปฏิรูปคือ อำนาจและงบประมาณต้องเป็นของประชาชน
“การกระจายอำนาจจะปลดปล่อยพลังทางเศรษฐกิจที่สำคัญมาก ประเทศไทยมีพันธนาการฉุดรั้งความเจริญ ฉุดรั้งความคิดสร้างสรรค์ของประเทศไว้ ถ้าเราปลดล็อกได้ เอาอำนาจและงบประมาณคืนให้ท้องถิ่น ท้องถิ่นจะเจริญเติบโต ท้องถิ่นจะงอกงาม” คือคำยืนยันของธนาธร
Interviewer : Suntisuk Kanchanaprakorn
Videographer : Lattanaphon Thipmanee
Editor : Lattanaphon Thipmanee
Graphic Designer : Nakwan Sriarunothai
โฆษณา