แบบทดสอบนก 4 ตัวที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้น
YouTube: Take Flight Learning
นกทั้ง 4 ตัวนี้ทำให้เราได้สำรวจตัวเองในเรื่องของลักษณะนิสัย มีบุคลิกภาพแบบไหนผ่านนกแต่ละแบบ ซึ่งเป็นบุคลิกที่เราสามารถไปปรับใช้การการทำตลาดให้เข้ากับลักษณะเฉพาะตัวของเราได้
แต่และตัวก็จะมีลักษณะที่โดดเด่น มีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกันออกไป เป็นการเปรียบเทียบบนทฤษฎี DISC Personality ที่เป็นเครื่องมือประเมินตนเองเชิงพฤติกรรมทางอารมณ์ ของนักจิตวิทยาที่ชื่อว่า William Moulton Marston
แต่ละตัวอักษรที่ได้จะเป็นการแสดงลักษณะนิสัยว่าเราเป็นคนแบบไหนและมีลักษณะบุคลิกภาพอย่างไร เพื่อให้เข้าใจตัวอักษรที่แปรมาได้ง่ายและน่าสนใจมากขึ้น จึงได้นำมาเปรียบเทียบกับนกทั้ง 4 ตัว 4 แบบดังนี้
Source: ThoughtCo
พญาอินทรี เปรียบได้กับตัวอักษร D-Dominance หมายถึงความมีอำนาจในการปกครอง
ลักษณะเป็นผู้นำที่สงางามและน่าเกรงขาม ใครที่ลักษณะแบบนี้จะเป็นคนที่
1. ใจร้อนจริงจังในทุกๆเรื่อง
2. ชอบการเอาชนะ พร้อมชน
3. กล้าแสดงออก กล้าได้กล้าเสีย
4. ลงมือทำอย่างรวดเร็วทันใจ
5. เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และความผิดพลาด
มักทำอะไรด้วยตัวเองก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
YouTube: The BookTeller
จุดแข็ง: เป็นคนจริงจังจริงใจ ไม่อ้อมค้อม รักพวกพ้อง ปกป้องผู้คนรอบข้างได้ เมื่อมีปัญหาก็พร้อมชนและลุยไปด้วยกัน
จุดอ่อน: เกิดความผิดพลาดอยู่เรื่อย ๆ ขาดความรอบครอบ บางคนมีความมั่นใจในตัวเองที่มากไป บางครั้งก็ชอบควบคุมคนอื่นและยกตนข่มคนอื่นด้วย
การอยู่ร่วมกันคนที่มีลักษณะแบบนี้ก็ต้องสื่อสารให้ตรงประเด็น ชัดเจน ไม่อ้อมค้อม จริงใจเน้นการลงมือทำมากกว่าพูด ที่สำคัญคือต้องมีเป้าหมายที่ขัดเจน
YouTube: Adopt An Animal Kits
นกยูง
I: Influence หมายถึงผู้ที่มีความสามารถในการชักจูงโน้มน้าวผู้คน มีพรสวรรค์ด้านการสื่อสาร
ลักษณะเป็นผู้ที่มีลักษณะงดงามและความสง่า มีเสน่ห์ที่เย้ายวนน่าค้นหา จะเป็นคนที่มีลักษณะ
1. นักสร้างสรรค์ มีความคิดที่โดดเด่นแปลกใหม่ ทำให้ผู้อื่นชอบและคล้อยตามได้
2. มองโลกในด้านกว้าง ชอบมองกาลไกล
3. ชอบการเปลี่ยนแปลง
4. รักอิสระ ร่าเริงสนุกสนาน
5. เป็นคนช่างฝันและช่างจินตนาการ
เป็นคนกระตือรือร้น มีกมีโครงการใหม่ ๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ เป็นคนเบื่อง่าย เพราะไม่ชอบความซ้ำซากจำเจ
YouTube: The BookTeller
จุดแข็ง: เป็นคนที่มีไหวพริบดีเลิศ มีวิธีคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไป ชอบเข้าสังคม ไม่ยอมให้ใครมาปิดกั้นความคิด เป็นตัวของตัวเอง เป็นคนที่ชอบเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์คดี ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลายสถานการณ์
จุดอ่อน: ไม่ค่อยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เนื่องจากเปลี่ยนใจบ่อยมีเรื่องมาแทรกได้ตลอด คนแบบนี้ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของงานและมุ่งมั่น (Focus) ให้มากขึ้น เพราะมักจะทำอะไรหลายอย่างพร้อมกัน
การอยู่ร่วมกับคนที่มีลักษณะแบบนี้ เราต้องแนะนำให้มีการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ทำ หากิจกรรมแปลกใหม่ ที่สำคัญไม่เป็นการบังคับให้เขาทำด้วย
Source: BirdNote
นกพิราบ
S: Steadiness หมายถึงความมีสเถียรภาพ ความเสมอต้นเสมอปลาย
เป็นคนที่มีลักษณะ
1. รักความสงบ
2. มีเมตตาสูง เห็นอกเห็นใจและชอบช่วยเหลือผู้อื่น
3. เป็นคนอ่อนไหวง่าย
4. ให้ความสำคัญต่อความรู้สึกมากเป็นพิเศษ
เป็นคนที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร เป็นคนสุภาพอ่อนโยนชอบเห็นคนรอบตัวมีความสุข
YouTube: The BookTeller
จุดแข็ง: เป็นคนที่สบายๆ มีน้ำใจ เป็นพ่อพระแม่พระสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่าย มีความเป็นมิตรและชอบสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้คนรอบตัว มีสัญชาตญาณในการรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่น มักจะเป็นคนที่ชอบไกล่เกลี่ยหากเกิดข้อพิพาษ
จุดอ่อน: ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นคนขี้กลัว ขี้เกรงใจเกินเหตุ ยอมง่ายจนมักถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เรื่อย ๆ
คนแบบนี้ควรกล้าที่จะปฏิเสธและเสริมความมั่นใจและใส่ใจในตัวเองให้มากยิ่งขึ้น
การอยู่ร่วมกับคนที่มีลักษณะแบบนี้ ต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกเป็นพิเศษ อย่าทำเรื่องที่ทำร้ายจิตใจเขา ที่สำคัญคือเราไม่ควรเอารัดเอาเปรียบเขาด้วย ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือให้กำลังใจเขา ช่วยแนะนำในการการตัดสินใจ แนะแนวทางเพื่อเพิ่มความกล้าหาญในการตัดสินใจของเขา
Source: The Nature Trust of British Columbia
นกฮูก
C: Compliance หมายถึง การปฏิบัติตามหรือการเชื่อฟัง
เป็นคนที่มีลักษณะของ
1. นักคิด
2. ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
3. ใส่ใจในรายละเอียด
4. เน้นการดำเนินการเป็นกระบวนการอย่างมีระบบ
5. มีระเบียบวินัยสูง
6. มีโลกส่วนตัวสูง
7. เก็บความรู้สึกเก่ง ไม่ชอบความวุ่นวาย
ต้องเน้นหลักการและเหตุผลถึงจะทำให้เขาสนใจ
จุดแข็ง: เป็นคนละเอียด แม่นยำ รอบครอบ ถี่ถ้วน มีความรับผิดชอบสูง มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ชัดเจน
จุดอ่อน: ด้วยการเป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้เป็นคนขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดความยืดหยุ่น เนื่องจากเป็นคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ จึงเป็นคนที่เคร่งเครียดมาก
YouTube: The BookTeller
คนแบบนี้ต้องกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคยลองดูบ้าง ฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดิม
การอยู่ร่วมกับคนลักษณะแบบนี้ จะต้องให้เวลาในการตัดสินใจ อย่างล่วงล้ำพื้นที่ส่วนตัวของเขา การนำเสนอข้อมูลที่แปลกใหม่กับเขา ต้องมาพร้อมกับข้อมูลที่พร้อมตอบคำถามเขา สามารถอธิบายเป็นขั้นตอนได้
นกทั้ง 4 ลักษณะ ไม่จำเป็นว่าเราต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่ง แต่อาจจะผสมผสานกันในแต่ละแบบได้
14ถูกใจ
10แชร์
757รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   สหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีหนี้ 1,000,000,000,000,000 บาท ตัวเลขนี้อ่านว่า “หนึ่งพันล้านล้านบาท” โดยเป็นตัวเลขหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำลังเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ จนต้องมีการขอขยายเพดานหนี้เพิ่มเติม
   พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนไหนกำลังมองหาตัวช่วยจัดการพัสดุอยู่บ้าง มาทำความรู้จักกับ EasyShip หรือระบบช่วยจัดการพัสดุ ที่จะให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น
   Microsoft ดึง ChatGPT เข้า Teams จดประชุมอัตโนมัติ - แปลภาษา Real Time 40 ภาษา หลังจากที่ได้มีการลงทุนใน AI เป็นจำนวนเงินหลายพันล้านดอลลาร์ หนึ่งใน Product ที่ Microsoft เปิดตัวคือ "Mircosoft Teams Premium" ที่มีการผสานใช้ AI ที่มีการเติบโตด้านผู้ใช้งานรวดเร็วที่สุดอย่าง ChatGPT มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร
   มิติใหม่ของวงการร้านกาแฟและคาเฟ่ เมื่อมีพนักงาน “นมเมจิ” มายื่นใบสมัครงาน ใครจะคิดว่า การสมัครงานยุคนี้ ไม่ได้เป็นเรื่องของมนุษย์ออฟฟิศ อีกต่อไป เมื่อได้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งในวงการร้านกาแฟและคาเฟ่เครื่องดื่ม เมื่อมี “พนักงานนม” มายื่นใบสมัครให้เจ้าของร้านพิจารณา
   ดูทั้งหมด