ไม่มีใครผิด ถ้ายังไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์ในพื้นที่ที่เขายึดเป็นจุดยืน
1
เมื่อบุคคลใดก็ตาม ได้บังอาจก้าวล่วงเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นจุดยืนของผู้อื่น แล้วอ้างว่ามันคือเสรีภาพในการแสดงออกในจุดยืนของตน ผู้นั้นย่อมเป็นผู้กระทำผิดในสายตาของผู้ถูกละเมิด
2 ถูกใจ
83 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา