2 ธ.ค. 2022 เวลา 13:01 • ปรัชญา
สวนทางย้อนดูว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น มาจากขั้นตอนไหน ทุกอย่างมีเหตุมีผล
แต่ความผิดที่เกิดต้องมาจาก การตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้ว
ต่างคนต่างมีพื้นที่ส่วนตัว ถ้าทับซ้อนกันเมื่อไหร่ พื้นที่ที่บริเวณนั้น ต้องปรับกันทุกฝ่าย(2 ขึ้นไป)
โฆษณา