แล้วทำไมต้องมีใครผิด จุดยืนของแต่ละคนมันคือจุดการแสดงความเป็นตัวตนของเขา จุดยืนของเราก็เป็นตัวตนของเรา ถ้าไม่ได้เป็นการทำงานร่วมกันก็ต่างคนต่างยืนในจุดของตัวเอง ถ้าทำงานก็ลองหาจุดใหม่ๆที่จะพอยืนร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จ แล้วก็แยกย้ายไปอยู่ในจุดยืนของตัวเอง ไม่ต้องมีผิดมีถูก
1 ถูกใจ
113 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา