อย่าไปกลัวค่ะ ลุยเรื่องงานให้แหลกไปเลย ถ้าเจ้าเป็นแค่ผู้คุมทาสเฉย ๆ ก็ใส่ให้ยับไปเลยค่ะ
โฆษณา