3 ธ.ค. 2022 เวลา 00:39 • ปรัชญา
ต่างจุดยืน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้
แต่ไม่เกี่ยวกับ ‘ความถูก/ผิด’ ผมคิดว่าสิ่งนี้ควรจะตัดสินไปตามหลักการ
เพราะเป็นไปได้ที่ต่างจุดยืนแต่ก็ผิดทั้งคู่ หรือถูกทั้งคู่นั่นเองครับ🙃
โฆษณา