3 ธ.ค. 2022 เวลา 01:53 • ความคิดเห็น
"เร็ว" แต่ผิดทาง ก็ไปไม่ถึงเป้าหมาย
"ช้า" แต่ถูกทาง ก็ยังไปถึงเป้าหมาย
จะดีที่สุด หาก..."เร็ว+ถูกทาง"
"ทักษะ"จะทำให้เรา...ไปเร็ว
"ทัศนคติ"จะทำให้เรา...ไปถึง
ทัศคติคือตัวแปรสำคัญต่อ...ความสำเร็จ
ปรัชญาชีวิต
นิสัยที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ..
1. มีเป้าหมาย
2. รับผิดชอบต่อชีวิตตัวเอง
3. มีวินัย
4. พัฒนาตัวเอง
5. ขยันอ่าน
6. บริหารเวลาให้เป็น
7. กล้าที่จะเสี่ยง
8. ไม่ยอมแพ้
9. ลงมือทำ
10. รักในสิ่งที่ทำ..🌼
โฆษณา