ผมจะเข้าไปขอนัด Feedback และขอให้เค้าช่วยอธิบายว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ถึงได้ชอบจับผิด และนำมาคิดทบทวนตนเอง ก่อนตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้
1 ถูกใจ
20 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...