สลับไว ๆ ตลอดเวลา ผมว่าจะสร้างหงุดหงิดมากกว่านะครับ รู้ ๆ อยู่ว่า นิสัยการขับขี่ของคนไทยเป็นอย่างไรเพียงแต่ควรเข้มงวดกับการออกตัวและการหยุดมันมีจังหวะให้รถไม่หยุดค้างตรงแยก ใครมักง่ายออกตัว หรือเห็นจังหวะมันว่าง ไม่สนใจว่าจะเป็นไฟอะไร ควรโดนจับให้หมด
  • 1
โฆษณา