ปัญหาเรื่องนี้ เป็นเรื่องการบริหารจัดการการจราจร ผู้ที่จะตอบได้ดีที่สุดก็ควรเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องการจัดการจราจรจริงๆ จะใช้ความรู้สึกของแต่ละคนที่ติดอยู่บนถนนคงไม่ได้ เพราะปัจจัยในการเปิดปิดสัญญาณไม่ใช่แค่เฉพาะสี่แยกนั้น แต่รวมถึงสัญญาณไฟทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับถนนเส้นนั้น ซึ่งผมเข้าว่าใจว่ามี algorithm ในการใช้ควบคุมสัญญาณจราจรอัตโนมัติอยู่แล้ว แต่อาจยังไม่สมบูรณ์
ระยะเวลาในการติดไฟแดง 90 วินาทีหรือ 3 นาที สำหรับบางคนอาจหงุดหงิดมากเพราะมันตั้ง 90 วินาที ในขณะที่บางคนกลับรู้สึกว่าแค่ "นาทีครึ่ง" เท่านั้นเอง
  • 1
โฆษณา