เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณต่อหัวหน้างาน ซึ่งความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น อาจเป็นเพียงทัศนคติเชิงลบที่คุณมีต่อหัวหน้างาน
หัวหน้างานของคุณเป็นอย่างไร ไม่มีใครทราบ คำแนะนำในการแก้ปัญหาของผม แนะนำให้คุณลองปรับทัศนคติของคุณเองเสียก่อน
กล่าวคือ หัวหน้าขยันจับผิด ถามตัวเองก่อนว่า ว่ามันจริงหรือไม่ หรือว่าเราชุ่ยแล้วถูกเตือนบ่อยๆ แล้วหัวหน้าปฏิบัติเช่นนี้กับทุกคนหรือไม่ หรือเฉพาะคุณ "ที่ถูกจับผิดเป็นประจำ"
วันหนึ่งเมื่อคุณเป็นหัวหน้างาน คุณอาจเข้าใจว่า สิ่งที่หัวหน้าคุณปฏิบัติต่อคุณในเวลานั้น มันไม่ใช่การจับผิด
ผมไม่ได้ปกป้องหัวหน้าของคุณ แต่ผมแนะนำภายใต้ข้อมูลจากคุณแต่ฝ่ายเดียว หัวหน้าชุ่ยๆมันก็มี ไม่ใช่จะไม่มี แต่เราก็ควรให้ความเป็นธรรมกับเขามิใช่หรือ
โฆษณา