คงเปลี่ยนนิสัยใครไม่ได้เปลี่ยนมุมมองของเรา
ดีกว่าค่ะว่าเค้ากำลังทำให้เราเป็นคนที่รอบคอบ
รัดกุมมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
โฆษณา