3 ธ.ค. 2022 เวลา 11:32 • ความคิดเห็น
คงเปลี่ยนนิสัยใครไม่ได้เปลี่ยนมุมมองของเรา
ดีกว่าค่ะว่าเค้ากำลังทำให้เราเป็นคนที่รอบคอบ
รัดกุมมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
โฆษณา