การที่คิดถึงตัวเองก่อน ไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะ แต่การที่เรารักตัวเองใช่ชีวิตดีๆ ไม่หาเรื่องใส่ตัว ทำให้ตัวเองมีความสุข
3 ถูกใจ
69 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา