การรักตัวเองสำหรับเรา คือ
-ยอมรับตัวเอง ในสิ่งที่ตัวเองเป็น
-เคารพตัวเอง กล้าปฏิเสธทุกอย่างที่มันไม่ใช่
-เห็นคุณค่าในตัวเอง รู้ว่าเรามีดีอะไร
-เติมเต็มตัวเองได้ ไม่ต้องรอคนอื่นมาเติมเต็ม
-ดูแลตัวเอง เพราะมองว่าตัวเองควรค่าแก่การดูแล
-มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเอง ไม่ได้ซ้ำเติมหรือด่าตัวเอง
-ไม่อ้อนวอนขอให้ใครอยู่หรือวิ่งตามใคร
-ถ้ารู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วเสียใจก็จะไม่เอาตัวเองไปวางอยู่จุดนั้น
-ไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นทุกข์อยู่นาน
2
9 ถูกใจ
136 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 9
    โฆษณา