4 ธ.ค. 2022 เวลา 13:55 • ความคิดเห็น
ไม่จำเป็นต้องทำงานดี ๆ เงินเดือนเยอะ ๆ ตั้งแต่ต้นหรอกครับ มันกดดันตัวเองและยากจนเกินไป เพียงแต่ให้เลือกงานที่สอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองชอบถ้าเลือกได้นะครับ แต่ถ้าไม่ได้หรือยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็ไม่เป็นไร
ให้เลือกงานที่เราสามารถทำอะไรได้หลากหลาย เป็นงานที่จะต้องสื่อสาร ต้องประสานงานกับผู้คน มีสโคบงานกว้าง ๆ เพื่อให้เราสามารถใช้เวลาในที่นั้นค้นหาและวางแผนชีวิตของตัวเองต่อไปได้ครับ
โฆษณา