4 ธ.ค. 2022 เวลา 15:37 • ความคิดเห็น
เป็นที่หล่อเลี้ยง ชุ่มชื่น ไม่ว่าจะเป็นรักจากพ่อแม่ พี่น้อง ญาติ เพื่อน คนรัก แต่ถ้าไม่มีก็ขึ้นกับความเข้มแข็งอดทนของคนคนนั้น และก็ต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือเป้าหมาย เป้าหมายในชาตินี้ เป้าหมายแต่ละคนต่างกัน ความต้องการอะไรๆก็แตกต่างกันไป
โฆษณา