4 ธ.ค. 2022 เวลา 16:47 • ความคิดเห็น
การให้เกียรติตนเอง การไม่ดูถูกตนเอง และภูมิใจในสิ่งที่เป็นของตนเอง
โฆษณา