5 ธ.ค. 2022 เวลา 02:44 • หนังสือ
อ่าน​บ่อยๆ.. อ่าน​แบบ.. สุ/จิ​/ปุ​/ลิ.. หา​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เอา​เอง​นะ.. สุ/สุตต/อ่าน​/ฟัง.. จิ/จิต​ต/คิด​/พิจารณา.. ปุ/ปุฉา/ถาม​/ตอบ.. ลิ/ลิขิต​/เขียน​/จด.. สุ/จิ​/ปุ​/ลิ.. ต้อง​ทำ​พร้อมกัน​/มัน​จะ​เกื้อกูล​ซึ่งกันและกัน​ครับ​
โฆษณา