ดวง​อาทิตย์​ขึ้น​ตาม​ปกติ.. มี​งาน​ทำ​ตาม​ปกติ.. ได้​ไช้​ชีวิต​ตาม​ปกติ.. เท่า​นั้นแหละ​ครับ​
  • 2
โฆษณา