‘กอดตัวเอง’ ยอมรับและเข้าใจในบาดแผล
จากนั้นก็เยียวยา ฟื้นฟูใจตัวเองกลับมา
ยิ่งฝึกฝนบ่อย การกลับมาสบายดีก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆครับ🙂
2ถูกใจ
74รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...