อะไรจะเกิด ก็ให้มันเกิด ช่างมันเถอะ ถ้ายังมีลมหายใจ เราก็ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป
  • 1
โฆษณา