สิ่งไม่ดี เรื่องไม่ดี คนไม่ดี
เป็นของนอกกาย เราควบคุมไม่ได้หรอก
1
แต่ ความรู้สึก ของเรา ใจเรา
เป็นสิ่งที่อยู่กับเรา เราควบคุมได้... อ่านต่อ
2
โฆษณา