มาหาอ้อมกอด มาหาความรักจากพระเยซูสิคะ พระเยซูผู้ไถ่บาป ผู้ที่ไม่เคยจดจำความผิดพลาดของเรา
แสดงความคิดเห็นของคุณ...