6 ธ.ค. 2022 เวลา 00:52 • หนังสือ
เพราะชีวิตมันเป็นของเราคนเดียว เราก็ต้องพึ่งพาตัวเราเอง เรารู้จักตัวเราดีที่สุด มันง่ายและสะดวกที่สุด หากเราได้ใช้วิธีการต่อสู้ในแบบของเรา โดยที่เราไม่ต้องทำตามคำสั่งคนอื่นด้วยวิธีการของคนอื่นที่มันอาจจะไม่เหมาะกับเรา….แต่เราสามารถเก็บมันไว้เพื่ออ้างอิงได้
เราต้องสู้ด้วยตัวเราเอง ต้องยืนด้วยตัวเราเอง เราแค่อาศัยกำลังใจหรือความสัมพันธ์ที่ดีจากภายนอกซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยเป็นแรงสนับสนุนให้กับภายใน
คนเรายังต้องการพลังงานดีๆจากความสัมพันธ์ที่ดีที่จากคนรอบข้างเพื่อให้การต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวของเรามันมีความสมบูรณ์มากขึ้น
เราต้องต่อสู้คนเดียวก็จริง…
แต่ทว่า..หากเราลองมองออกไปรอบๆ เราอาจจะเจอกำลังใจที่อยู่รอบตัวเรา แต่มีเงื่อนไขว่า….
”เราต้องมองให้เห็น” ขอให้เราได้มองเห็นมันแค่นั้นเอง
เราอาจจะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวก็ได้นะ...
1
โฆษณา