แตกต่างจากตอนเด็กอย่างสิ้นเชิง เทียบไม่ได้ว่าเล็กหรือใหญ่ เพราะมันเปลี่ยนไปเลย 🤣
โฆษณา