เลือกคนที่เค้ารักเราและเรารัก เพราะถ้าเลือกคนที่ตามใจปูเป้ทุกอย่างคงล่มจมแน่นอนค่ะ 🤣
สำหรับปูเป้คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องตามใจทุกอย่าง แต่จำเป็นต้องกล้าพูดกันตรง ๆ ด้วยความหวังดีว่าสิ่งที่ทำ สิ่งที่คิดนั้นดี หรือไม่ดี
ตรรกะที่เรามีนั้นมันเพี้ยนหรือไม่เพี้ยน ต้องกล้าบอกด้วยเหตุผลที่เป็นเหตุผลจริง ๆ ชีวิตคู่ถึงจะเป็นชีวิตคู่ที่สนับสนุนกันไปในทางที่ดีมากขึ้นค่ะ
1
โฆษณา