6 ธ.ค. 2022 เวลา 16:21 • ความคิดเห็น
เป็นคนที่... โชคดี ใช้เวลาครึ่งชีวิตที่ผ่านมาทำฝันได้พอดีๆกับตอนเป็นเด็กคิดฝันไว้..... เป็นเด็กที่ฝันเรียลลลล มาก 😅... ไม่เคยอบากเป็นเจ้าหญิง มีพลังวิเศษ ไม่เคยอยากร่ำรวย
ฝันอยากเป็นหมอ แล้วก็มีหมอแบบที่ตัวเองอยากเป็นเรียบร้อยในฝันนั้น .....แล้วก็โชคดี ที่ทำได้สำเร็จค่ะ...
แล้วตอนนี้ก็กำลังใช้ชีวิตที่เหลือ ทำฝันเล็กๆของบั้นปลายชีวิตให้สำเร็จ
เป็นฝันของผู้ใหญ่แล้วค่ะ
โฆษณา