6 ธ.ค. 2022 เวลา 22:49 • หุ้น & เศรษฐกิจ
“การดีท็อกซ์ล้างพิษแบบอัตโนมัติของกองทุนรวมอิงดัชนี”
หลายๆคนคงจะเคยได้ยินคำว่า ดีท็อกซ์ (Detox) ซึ่งเป็นการล้างพิษ ล้างของเสียที่สะสมอยู่ในร่างกายให้ออกมาด้วยวิธีการทางการแพทย์ที่มีขั้นตอนและกระบวนการซับซ้อนแตกต่างกันตามแต่ละศาสตร์ความรู้
ในการลงทุนในกองทุนรวมอิงดัชนี หรือ Passive Fund หรือ Index Fund นั้น รู้หรือไม่ว่ามันก็มีการดีท็อกซ์เช่นเดียวกัน แต่คงจะไม่ใช่การล้างสารพิษออกจากกองทุนแต่อย่างใด เพียงแต่สิ่งที่มีการล้างออกและนำเข้าใหม่อยู่เสมอๆ คือตัวสินทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณอ้างอิงดัชนีขึ้นมานั้นเอง
ตัวอย่างเช่น ดัชนีหุ้นไทย SET50 นั้น หลักการในการคำนวณคือ นำความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีมูลค่าสูดสุดตามราคาตลาด 50 ตัวแรก และการซื้อขายที่มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ มาสร้างเป็นดัชนี SET50 นี้ พูดง่ายคือเอาหุ้นไทยที่ทั้ง ใหญ่และคล่อง มาสร้าง และหุ้น 50 ตัวที่มาคำนวณนี้ จะมีการปรับเปลี่ยนคัดเลือกใหม่ทุกๆ 6 เดือน
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ถ้าหุ้นบริษัทใดที่ไม่ใหญ่ และไม่คล่อง ไม่ได้เป็นหัวตารางบิ๊กเบิ้มของตลาดหุ้นไทย 50 ตัวแรกแล้ว หุ้นบริษัทนั้นก็จะถูกคัดออก แล้วนำหุ้นที่มีขนาดใหญ่ตัวใหม่เข้ามาแทนที่ในทันที
เช่น วันนี้ หุ้น ปตท. ยังเป็นพี่เบิ้มอยู่หัวตารางของขนาดหุ้นไทย แต่ถ้าต่อไปในอนาคตทำผลประกอบการไม่ดี ทุนหายกำไรหด ขาดทุนต่อเนื่อง ราคาหุ้นก็จะตกลงไปเรื่อยๆ จนขนาดมูลค่าของหุ้น ปตท.เล็กลง หลุดหนึ่งในห้าสิบพี่เบิ้มของตลาดหุ้นไทย หุ้น ปตท. ก็จะหลุดจาก SET50 ไปโดยปริยาย แล้วก็จะมีหุ้นน้องใหม่ที่สดใสซาบซ่า ผลประกอบการดีเข้ามาแทนที่ ปตท. นั้นเอง
หลักเกณฑ์ในการสร้างดัชนีอ้างอิงส่วนใหญ่ มักจะมีแนวคิด การคำนวณและการปรับเปลี่ยนตัวหุ้นหรือสินทรัพย์ที่ใช้คำนวณคล้ายคลึงตามหลักการในการคำนวณ SET50 แต่อาจจะแตกต่างที่จำนวนหุ้นที่นำมาคำนวณ มากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่ขนาดของตลาดทุนประเทศนั้นๆ
ก็จะเห็นได้แล้วว่า ตัวดัชนีสินทรัพย์ มีการเปลี่ยนถ่ายของเสื่อมเติมของสด อยู่อย่างเป็นระบบสม่ำเสมอ ฉะนั้นการที่เราลงทุนกองทุนรวมอิงดัชนี จึงสบายใจได้ว่ากองทุนรวมที่เราเอาเงินไปลงทุนนั้น จะได้กระจายลงทุนในบริษัทที่ใหญ่คล่องและสดใหม่อยู่เสมอครับ
#บันทึกการลงทุนแนวPassive
โฆษณา