7 ธ.ค. 2022 เวลา 10:31 • ปรัชญา
คิดว่าในบางสถานที่ บางเวลา คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักแต่มีอะไรที่คล้ายๆกัน หรือชอบอะไรเหมือนๆกัน เมื่อเจอกันจะทำให้จูนกันติดง่ายค่ะ ถึงไม่ไปถึงคำว่าเพื่อนแต่ในช่วงเวลาหนึ่งที่ได้เจอได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันทำให้ เกิดความเห็นอกเห็นใจ หลังจากนั้นก็อาจก่อเกิดกลายเป็นมิตรภาพดีดีค่ะ
โฆษณา