8 ธ.ค. 2022 เวลา 02:15 • หุ้น & เศรษฐกิจ
“แผนเกษียณสำหรับมนุษย์เงินเดือน”
การเกษียณอายุคือหมุดหมายที่ทุกคนจะต้องไปถึง โดยในบริบทที่เราพูดถึงมนุษย์เงินเดือน เป้าหมายเกษียณของเราก็คงเป็นช่วงอายุประมาณ 55-65 ปี แล้วแต่สาขาอาชีพแตกต่างกันไป
แต่โดยรวมๆ หากนับอายุการทำงานของทุกคน หากเริ่มทำงานที่อายุ 20 ปีต้นๆ เราทุกคนมีเวลาใช้แรงทำงานหาเงินประมาณ 30 ปีเศษ กันทุกๆคน
คำแนะนำสำหรับแผนการลงทุนที่เรียบง่ายเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนเพื่อรองรับวัยเกษียณคือ
1.เก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้ในบัญชีธนาคารแยกต่างหาก จำนวนเงิน 6 เท่าของรายจ่าย/เดือน หรือ 5 เท่าของรายได้/เดือน
2.หากที่ทำงานมี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้ออมเพดานสูงสุด และเลือกแผนลงทุนหุ้น 100% เท่านั้น (เน้นแผนหุ้นทั่วโลก ถ้าไม่มีก็แผนหุ้นไทยก็ได้)
3.มีเงินเหลือพอจะออมหรือลงทุนได้เพิ่มเติมอีก หรือมีเงินโบนัสพิเศษก็แบ่งมาลงทุนในกองทุนรวมอิงดัชนีหุ้นทั่วโลก หรือ ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกาที่มีอัตราค่าใช้จ่ายต่ำ แล้วทยอยสะสมไปเรื่อยๆทุกเดือน
ผมเชื่อว่าการลงทุนทีเรียบง่ายเพียงแค่นี้ เพียงพอสำหรับแผนเกษียณของแต่ละคนที่จะเป็นคนแก่ที่มีเงินทองดูแลตัวเอง ไม่ขัดสน ไม่ลำบาก ไม่ต้องพึ่งพิงรายได้จากลูกหลาน ญาติพี่น้อง ... Happy Retirement ครับ
 
#บันทึกการลงทุนแนวPassive
โฆษณา