ต้องเป็นตัวของตัวเองจนสุดทางค่ะ (หมายถึง เป็นตัวเองไปจนวันตาย)
1ถูกใจ
76รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...