อย่างแรกเลยเราต้องมั่นใจในตัวเอง ความมั่นใจที่จะแสดงออกมาต้องออกมาจากข้างในมาสู่ภายนอกจริงๆ ต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดและพูดออกมา มันมีเทคนิคการพูดโน้มน้าวอยู่แหล่ะค่ะ ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูไม่ได้ใช้แค่กลุ่มคนกลุ่มนี้ได้อย่างเดียวแต่อาจนำไปใช้ในการทำงานการพูดคุยสื่อสารกับคนได้หลากหลาย มันมีประโยชน์มาก
76 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...