10 ธ.ค. 2022 เวลา 13:38 • ความคิดเห็น
แปลว่ายังไม่ถึงเวลาครับ เคยได้ยินคำนี้ไหม"ถูกที่ ถูกคน ถูกเวลา"
โฆษณา