มนุษย์ทุกคนในโลกล้วนต้องการความสุขในชีวิต ทว่าในท่ามกลางความเป็นจริงดูเหมือนว่าความต้องการเช่นนี้ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ ในยุคสมัยที่ทุกอย่างต่างต้องวิ่งอยู่บนลู่ของการแข่งขัน อีกทั้งความหมายของความสุขของแต่ละคนก็มีความแตกต่าง หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า เช่นนี้แล้ว จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องรู้จักตั้งคำถาม เสาะแสวงหาความหมาย และเส้นทางสู่ความสุขที่แท้ด้วยตัวเอง
#เพราะฉันคือความสุข
1 แชร์
278 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...