เด็กทุกยุค ทุกสมัย เปลี่ยนไปเสมอครับ
และ มีทั้งด้านดึ ด้านไม่ดี
ขึ้นอยู่ที่ คนเลี้ยง คนรอบข้าง และ ตัวเด็กเอง เมื่อโตขึ้น
พี่น้อง บ้านเดียวกัน ฝาแฝด ยังต่างกัน
แม้เป็นยุคเดียวกัน
โลก และ ประเทศ เปลี่ยนวิถีทุก 10 ปี
เอาจริง ๆ 5 ปี ชีวิตคนหนึ่งเส้นทาง ก็เปลี่ยนแล้วนะ
เพื่อน โรงเรียน ที่อยู่
มีสักกี่คน ที่ไม่เปลี่ยน
แล้ว อะไรกับ เด็กแต่ละยุค
แต่ถ้า มีใคร เปลี่ยนจุดยึดเหนี่ยวประเทศได้ ก็มีสิทธิ์ควบคุม ความเชื่อ ความศรัทธา ของเด็กยุค ต่อๆ ไป ไดัสบาย
โฆษณา