คิดว่าต่างกันค่ะ เพราะสภาพแวดล้อมที่คนแต่ละ Generation เติบโตมา มันต่างกันอย่างสิ้นเชิง
เช่น การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ฯลฯ…
1
  • 2
โฆษณา